forms. architectsváš unikátny zážitok z architektúry

BOTTLE SHOP & WINERY

Status: Štúdia 2018
Funkcia: Retail
Typ projektu: Dizajn interiéru
Úžitková plocha: 168 m²
Lokalita: Bratislava

zobraziť všetky projekty o projekte

Zadaním projektu pre spoločnosť Greta & Lily Winery bolo prepracovať a zrekonštruovať staršie obchodné priestory a vytvoriť atraktívnu malú dizajnovú vinotéku spojenú s bottle shopom. Cieľom investora bolo poskytnúť zákazníkom prepracovanejší koncept s bohatším portfóliom a väčšou rozmanitosťou tovaru.

Vo vnútri prevádzky

Investor mal zámer vytvoriť dizajnový návrh interiéru modernej vinotéky s industriálnymi a vintage prvkami, kde by návštevníci mohli degustovať vína najvyššej kvality prezentovanej značky a zároveň doplniť prevádzku o bottle shop s rozšíreným sortimentom ako káva, alkohol, remeselné pivo a občerstvenie. Ťažiskovou témou návrhu bolo, aby v rámci rozšírenia prevádzky, ostal zachovaný duch butikového vinárstva s atmosférou. 

Pôdorys bol rozdelený na dve hlavné zóny - zónu vinotéky a novú produktovú zónu, cieľom bolo zlúčenie týchto dvoch funkcií jednotnou estetikou. Dôležitým aspektom v návrhu bolo jasné a systematické členenie, ako aj navrhnutie nového moderného označenia pre rôzne produktové línie. Dizajn vinotéky využíva jednoduchosť a silu pravidelnej geometrie a opäť raz minimalizuje použité materiály. V detailoch je interiér doplnený o vintage, recyklované, remeselné a lokálne prvky odkazujúce nielen na tému vína. Výsledkom návrhu bolo funkčné a zároveň prirodzené prepojenie štýlového mestského bottle shopu s útulnou malou vinotékou. Naše štúdio tiež navrhlo nový shopfront prevádzky Greta & Lily Winery.