forms.architectsyour unique design experience

CUSHMAN & WAKEFIELD OFFICE

Status: Realizácia 2016
Funkcia: Office
Typ projektu: Dizajn Interiéru
Investor: Cushman & Wakefield
Úžitková plocha: 270 m²
Miesto: Eurovea Bratislava, Slovenská Republika

zobraziť všetky projekty čítať viac

Zrealizovaný office reflektuje súčasné trendy v dizajne a navrhovaní administratívnych priestorov pre novú generáciu užívateľov. Architektonický návrh a dizajn interiéru head office pre spoločnosť Cushman & Wakefield v bratislavskej Eurovei je príkladom korporátneho interiéru, ktorý sa nebojí avantgardných riešení a vytvára pre svojich užívateľov inšpiratívnu pracovnú atmosféru.

Podľa predstavy autorov z forms. architects je recepčný pult autenticky dominantným prvkom v priestore recepcie. Keďže recepcia je ten priestor, ktorý návštevník či užívateľ registruje primárne pri vstupe do office, architekti sa tu rozhodli vytvoriť nápadný a zároveň ťažiskový element, ktorý sa môže stať odkazom na interiér spoločnosti Cushman and Wakefield.

Inšpiráciou pre návrh bola pôvodná trojuholníková hmota zníženého podhľadu, ktorá korešponduje s progresívnou geometriou navrhnutého objektu tvoreného polygónmi (tzv. low-poly geometria). Motív trojuholníka je možné nájsť aj na stene za recepciou, ktorá je diagonálne predelená súborom horizontálnych lamiel. Na recepcii sa nachádza prírodná textúra dreva na paneli za recepčným pultom a zelená plocha priamo pri vstupe. Čierna grafitová stena, v ktorej je za posuvnými dverami umiestnený skrytý šatník, je vizuálne prepojená líniou podhľadu s lamelami a pódiom pod recepčným pultom. Toto prepojenie sa javí ako jeden tvar, ktorý prechádza recepciou a kontinuálne nadväzuje na steny, podhľad a podlahu. Ambíciou bolo navrhnúť priestor dynamickej geometrie, kde by jednotlivé elementy spolu fungovali tak, aby priestor pôsobil ucelene. Antracitová línia prechádza zníženým podhľadom z recepcie do priestoru open space, čím na seba tieto dva priestory vizuálne odkazujú.

Pre zachovanie vyváženosti architekti tradične využili väčšie súvislé farebné plochy, koncept čiernobieleho monochromatického základu a kontrastnej farebnosti. V open space prevláda biela a šedá tak, aby vynikla výrazná farebná trojkombinácia modrej, lime zelenej a magenty v detailoch. Pohyblivé dizajnové paravány definujú priestor pre tlačiareň.

„Navrhli sme priestor tak, aby aj zaužívané dizajnové elementy dostali atypický vizuál. Dôležité bolo priniesť inú, neopozeranú kombináciu farieb a textúr.“ Priestor využíva urbánno-artové motívy ako sú tehlový obklad, geometrická abstrakcia, štýl pop-art či panoramatická fotografia New Yorku. Open space, phone booth, CEO office ako aj kuchynka a otvorená meeting zóna boli riešené nekonvenčne s dôrazom na intenzitu farebných akcentov jednotlivých elementov. Architekti svojím návrhom vytvorili moderný office space, ktorý pôsobí na užívateľov sviežo a podporuje tvorivé pracovné prostredie.